POMÁHÁME

"Jedním z nejkrásnějších zadostiučinění v životě je, že kdykoli se upřímně snažíme pomoci jinému, pomáháme i sami sobě." Ralph Waldo Emerson 

"Člověk je zrozen k vzájemné pomoci." Seneca


Pomáhat lze různými způsoby - my se rozhodli pomoci pečením!!! Ročníky si mohou zvolit KOHO chtějí podpořit, napečou vlastními silami své výrobky a ve škole prodají. Výtěžek pak poputuje na účet jimi vybraného subjektu (ZOO, útulek, domov pro seniory, adopce na dálku,...)